Antalet ansökningar om inteckning i fastigheter minskade med 19 procent under årets första kvartal jämfört med samma period året innan. Under första kvartalet minskade även antalet sålda småhus med sju procent.

– Att inteckningsbeloppet i Sverige fortsätter att öka kan förklaras av att de som redan är inne på marknaden fortsätter belåna sig. Det är fortfarande relativt billigt att låna på sin bostad för andra ändamål med fastigheten som pant, säger Dennis Lindén.

Inteckningsbeloppet i Sverige fortsatte samtidigt att öka under årets första kvartal. Jämfört med samma period 2016 ökade inteckningsbeloppet med 1,3 procent.

– Vi får gå tillbaka till 2011 för att se en motsvarande låg nivå på antalet inteckningsansökningar. Minskningen kan endast delvis förklaras av att det sålts färre småhus under perioden. Amorteringskravet har haft större effekt när det gäller det minskade antalet ansökningar om inteckning. Den minskning som vi nu ser av antalet ansökningar om inteckning har pågått sedan augusti förra året, säger Dennis Lindén, planeringschef på Lantmäteriets fastighetsinskrivning.