Bankernas utlåning till företag låg under första kvartalet på en fortsatt hög nivå. 46 procent av bankkontoren uppger att utlåning ökade under årets första kvartal. Det är något mer jämfört med motsvarande undersökning för ett år sedan då 40 procent uppgav att utlåningen ökat.

Bankernas utlåning ligger på en fortsatt hög nivå. Överlag är det en mycket positiv inställning. Att det största användningsområdet är investeringar i maskiner och inventarier visar att företagens lånebehov är tillväxtorienterat, säger Carina Nordström affärsområdeschef för Almis lån.

Bankkontorens företagsutlåning går till största delen till små och medelstora företag. Nio av tio kontor uppger att mellan 80 och 100 procent av utlåningen går till företag med färre än 250 anställda. Under årets andra kvartal förväntar sig 43 procent att konjunkturen stärks. På längre sikt är det fler som är positiva till utvecklingen, 53 procent tror på en starkare konjunktur på ett års sikt.

Investeringar i maskiner och inventarier är det största användningsområdet, 57 procent uppger att lånen används till detta. 55 procent uppger att lånen används för investeringar i rörelsefastigheter och 43 procent anger att lånen används som rörelsekapital.

Källa: Almi