En följd av att minnet av finanskrisen suddas ut och att vi står utan ränta på vårt sparkapital och istället kan låna pengar billigt. Det visar en stor kartläggning av svenskarnas attityder till pengar som genomförts av varumärkes- och anseendeforskaren Tony Apéria vid Stockholm Business School, Stockholms universitet.

Det största behovssegmentet våren 2015 är alltså värdetillväxt som har ökat från 14 procent 2013 till dagens 26 procent. Trygghet är fortfarande viktigt och hamnar på en andraplats med 25 procent (38 procent 2013) följt av konsumtion på 21 procent.

– Jag har nu noterat den här utvecklingen i flera studier så förändringen är stabil. Samma trend kan även bekräftas i vårt grannland Norge.

Trendskiftet innebär att den svenska allmänheten tydligare än tidigare söker finansiella aktörer som hjälper dem att skapa just värdetillväxt. Detta speglas även i Tony Apérias Anseendebarometer samt Hållbarhetsindex som kartlägger våra attityder till de största varumärkena på den svenska marknaden. Resultaten visar att traditionella finansiella företag, så som de svenska storbankerna, backar medan till exempel företaget Avanza, som representerar ”modern banking”, istället upplevs mer positivt och hållbart av svenska folket.