Sommarmånaderna kan ofta bli dyra för hushållen och det är lätt att man använder betalkorten för mycket. Det betyder ofta högre utgifter och också onödigt höga kostnader för den som använder kort ofta. Många av de kreditkort som svenskarna använder kan, utöver kostnaderna för kortet, vara belagda med både höga avgifter för såväl kontantuttag som valutaväxling.

Det billigaste alternativet för konsumenten är naturligtvis att ha sparade medel till den planerade eller oplanerade sommarutgiften, såsom semesterresan. Men skulle lånefinansiering ändå bli aktuellt, så kan det alltså löna sig att lägga ned tid på att närmare jämföra privatlån alternativt som Lendo med kreditkortet.

– Det är flera faktorer som just nu talar för att privatlån kan bli billigare än till exempel användning av kreditkort. Det kanske främsta är att räntorna fortsätter att vara låga och i början av juli kan Riksbanken till och med sänka reporäntan ytterligare. Det brukar ge effekt på långivarnas räntor, säger Hanna Neidenmark, produktchef på Lendo.

Dessutom kan flera aktiva kreditkort påverka villkoren för konsumenten. Det betyder att kostnaderna för den enskilde kan bli oväntat höga. Därför rekommenderar privatlåneförmedlaren Lendo konsumenterna att jämföra de olika alternativen för finansiering. Tidigare siffror från Riksbanken över perioden 2006-2012 visar räntenivåer på kreditkortsskulder mellan 10-14 procent, jämfört med 5-8 procent för privatlån.

– I juni har svenskarna dessutom fått sina inkomstuppgifter uppdaterade i UCs databas, vilket för många innebär bättre kreditvärdighet. Lägg därtill möjligheten att samla sina lån hos en långivare. Men det handlar naturligtvis om att varje låntagare utvärderar möjligheterna utifrån sina förutsättningar, säger Hanna Neidenmark, produktchef på Lendo.