Osäkerheten kring den ekonomiska och politiska utvecklingen i omvärlden är fortsatt stor. Den svenska konjunkturen är allt starkare, men Riksbanken bedömer nu att det tar längre tid innan inflationen stabiliseras runt 2 procent.

Riksbanken har beslutat att utöka köpen av statsobligationer med 15 miljarder kronor under andra halvåret 2017 och att behålla reporäntan oförändrad på −0,50 procent. Först i mitten av 2018 väntas nu reporäntan höjas, vilket är något senare än i föregående prognos.